Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów – m.in. absolwentów Instytutu Muzykologii KUL.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczeń wiekowych. W zależności od zaawansowania i wcześniejszej edukacji muzycznej, kandydat będzie przyjmowany na odpowiedni semestr (rok) nauki.
Absolwent Szkoły Muzyki Kościelnej otrzymuje dwa dyplomy – jeden państwowy równorzędny z ukończeniem Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia, drugi diecezjalny podpisany przez Ordynariusza Diecezji oraz komisję organistowską, ułatwiający zatrudnienie na stanowisku Muzyka Kościelnego w parafii.

Studia są odpłatne. (za m-c 170 zł)
Szkoła rozpocznie zajęcia w połowie września (każdy kandydat otrzyma pisemne powiadomienie).
Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów: 
– Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy kandydata do Szkoły Muzyki Kościelnej.
– Krótkie świadectwo moralności kandydata od ks. Proboszcza 
– 2 zdjęcia kandydata.

Zgłoszenia można wysyłać na adres;
 
Kuria Diecezjalna
Komisja Organistowska
Ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 ZAMOŚĆ

 
lub
 
Zamojskie Towarzystwo Muzyczne
Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej
Ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość


lub

Ks. Witold Batycki
Ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj