Zamojskie Towarzystwo Muzyczne – Zespół Społecznych Szkół Muzycznych

– Zamojskie Ognisko Muzyczne I i II stopnia,
– Szkoła Muzyczna – Talent
– Diecezjalna Szkoła Muzyki Kościelnej

Zamojskie Towarzystwo Muzyczne powstało w roku 1976 na bazie Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju i prowadzi od tego roku nieprzerwanie edukację muzyczną (w zależności od predyspozycji w tym kierunku) dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przed dziesięcioma laty działalność Towarzystwa została rozszerzona o pięcioletnią Diecezjalną Szkołę Muzyki Kościelnej.

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz łączymy naszych uczniów w zespoły. Zajęcia dostosowane są do wieku, zdolności i zainteresowań każdego ucznia.
Lekcje gry odbywają się w miłej atmosferze, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nasi uczniowie zdobywają umiejętności gry różnych gatunków muzycznych. Są to utwory klasyczne jak i rozrywkowe, rockowe oraz piosenki i melodie popularne. W programie zajęć łączymy duety, tercety i kwartety. Pozwala to uczniom oswoić się z grą zespołową na zajęciach oraz na scenie.

Kilka razy w roku organizujemy publiczne koncerty naszych uczniów.

Koszty nauki u nas przedstawiają się następująco:

  • 170,00 zł miesięcznie zajęcia indywidualne, tygodniowo 60 minut lub 2×30 minut. Dodatkowo 45 minut teoria (zajęcia grupowe)
  • 100,00 zł miesięcznie grupy 2-osobowe, tygodniowo 60 minut lub 2×30 minut. Dodatkowo 45 minut teoria
  • 80,00 zł miesięcznie grupy 3-osobowe, tygodniowo 60 minut lub 2×30 minut. Dodatkowo 45 minut teoria
  • 100,00 zł miesięcznie grupy przedszkolne, zajęcia muzyczno-ruchowe, tygodniowo 60 minut