Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz łączymy naszych uczniów w zespoły. Zajęcia dostosowane są do wieku, zdolności i zainteresowań każdego ucznia.