Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych!
Dzieci w wieku 1,5 roku, 3 – 4 lata
Zajęcia pokazują ile radości można czerpać z improwizacji i jak można bawić się muzyką i z muzyką. Do zajęć chętnie włączają się rodzice. Umuzykalnienie dla najmłodszych wspomaga proces rozumienia muzyki, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Kształcenie języka muzycznego ma bowiem związek ze słuchaniem, gestykulowaniem, mową, a nawet czytaniem i pisaniem. Śpiew stanowi zatem ważny punkt wyjścia dla ogólnego rozwoju malucha.

Dzieci w wieku 5 – 6 lat i starsze
Grupowe zajęcia umuzykalniające (3-4 osoby). Śpiewanie, zabawy muzyczne, nauka nut, granie na instrumentach. Pracujemy nad umiejętnością operowania głosem, rozwojem pamięci muzycznej, rozwojem poczucia rytmu i wyobraźni.
Nabór – cały rok